+

 

 

Pobyt krótkoterminowy dla:

1.Osób dorosłych po leczeniu szpitalnym

2.Seniorów wymagających opieki pod nieobecność rodziny

3.Pobyt weekendowy, tygodniowy

 

Pobyt długoterminowy dla:

1.Seniorów pragnących korzystać z uroków życia w pełnym komforcie i przyjaznym miejscu.

2.Seniorów wymagających całodobowej opieki medycznej oraz przewlekle chorych.

 

Pobyt dzienny – świetlicowy dla:

osób wymagających stałego nadzoru i profesjonalnej opieki pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej

 

Oferta:

-pokoje 1-osobowe z łazienkami,

-pokoje 2,3-osobowe,

-tarasy wypoczynkowe,

-czytelnia,

-całodobowa opieka pielęgniarska,

-opieka lekarska,

-rehabilitacja i fizjoterapia,

-zajęcia terapeutyczne,

-badania i terapia psychologiczna,

-badania i terapia logopedyczna,

-przyjazna atmosfera,

-wyjątkowy mikroklimat.

interior full-size photo